Bedrijfsoplossingen in de Cloud: werkt efficienter!
magento webwinkel

CloudZorg

CloudZorg, onderdeel van CloudsWork, focust zich op het beschikbaar stellen van systemen die het mogelijk maken de vertrouwensrelatie met klanten verder te optimaliseren. De verschillende oplossingen, o.a. CRM, Planner en Intranet, zijn ook als service af te nemen. De CloudZorg oplossingen zijn web based. Dit betekent dat de systemen eenvoudig vanaf elke locatie via internet, de cloud, bereikbaar zijn. Meer informatie? +31297769008

CloudZorg Oplossingen

CRM

Om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden en inkomsten zeker te stellen, kiezen ook steeds meer zorginstellingen voor een klantgerichte bedrijfsstrategie en stelt men de "client" nog meer centraal in zijn doen en laten. Daarnaast maken zorginstellingen veelal dankbaar gebruik van de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een stuk lastiger in te roosteren dan werknemers die in vaste dienst zijn.

Planning

We hebben het planningsproces met behulp van een digitaal rooster daarom geintegreerd met het CRM systeem. Daarmee is het behoorlijk complexe en zeer tijdrovende inroosteren van diensten, op een efficiente en inzichtelijke wijze afgedekt voor iedereen. Van nu af aan geven betrokken zelf aan wanneer zij in beginsel diensten kunnen draaien, vakantie of een snipperdag hebben. De planner wijst deze al dan niet toe.

Intranet

Teneinde de klanten van de organisatie uitstekend te kunnen bedienen, is het niet alleen aangewezen de relaties met de buitenwacht te optimaliseren maar zal een sterke interne communicatie binnen de eigen onderneming hier nog veel waarde aan kunnen toevoegen. Teneinde deze interne communicatie tussen werknemers en vrijwilligers te versterken hebben wij, aansluitend op het CRM systeem, een zeer fuctioneel intern internet ontwikkeld.